Patentrådgivning

IAMIP Sverige AB grundades 2012 och består av fyra ingenjörer och är Sveriges modernaste patentbyrå. Företagets styrka är gedigen kunskap och erfarenhet inom produktutveckling och industriell forskning samt patentverk. IAMIP erbjuder helhetslösningar inom immaterialrätt och teknikkonsulting. IAMIP har utvecklat en unik innovationsprocess från idé till produkt som ger dig och ditt företag kontroll över utvecklingsprocessen där de immaterialrättsliga tillgångar är i linje med affärsstrategin och har högsta kvalité vad gäller skydd och affärsvärde.

2013 inledde Svenska Uppfinnareföreningen och IAMIP ett samarbete och förhandlade fram några unika medlemserbjudanden.

Patentrådgivartjänst - kvalificerad rådgivning som omfattar

  • Analys - Möte för att analysera affärsidén eller produkt.
  • Kartläggning - Identifiera viktiga tekniska detaljer och lämplig skyddsstrategi.
  • Tekniköversikt – Sökning av liknande produkter i olika patentdatabaser.
  • Rapport – Övergripande sammanställning på hanteringen av immateriella tillgångar som kan användas som underlag för framtida patentansökningar.

Denna tjänst erbjuds till Svenska Uppfinnareföreningens medlemmar för 4995 kronor inklusive moms. Priset avser per uppdrag och riktar sig till dig som är uppfinnare/innovatör och funderar på hur man skyddar sin affärsidé eller produkt.

Utvärdera idéer och kartlägg dina länder

Medlemmar erbjuds verktyget P²ALS inventor som är till hjälp för att på ett enkelt sätt utvärdera idéer (tekniköversikt) och identifiera vilka länder man bör välja att verka i eller för att eventuellt hitta samarbetspartners.  Verktyget erbjuds för 1500 kronor inklusive moms per år och användare där kom-igång support via webben ingår vid köp av en licens. Läs mer om verktyget på www.evaluatepatents.com

Patentansökan – unik process som har utvecklats av IAMIP

  • IAMIP garanterar hög kvalitet på patentansökan
  • Reducerar den totala ansökningskostnaden med upp till 50 procent
  • Säkerställer kommersiell framgång
  • IAMIP ansvarar för hela ansökningsprocessen, skriver en patentansökan, kvalitetssäkrar ansökan och skyddet.
  • Eventuella prior-art görs av IAMIP

Denna tjänst erbjuds med rabatt till Svenska Uppfinnareföreningens medlemmar mot offert.

Hur gör jag?

Fyll i formuläret nedan för att ta del av medlemserbjudandet Patentrådgivning, då får du mer information via mejl hur du kan nyttja förmånen. 

Är du inte medlem kan du blir det direkt här - Jag vill bli medlem i Svenska Uppfinnareföreningen

Patentrådgivning