Agneta Andersson

Mina Uppfinningar

Förvaringsback som dämpar ljudet med upp till 90 % i jämförelse med en plastback

Mina viktigaste uppfinnarråd

Var envis, ge inte upp. Kontakta ALMI för rådgivning och kontakta uppfinnarförening

Favorituppfinning

Blixtlåset och dynamiten

Kontakt

Agneta Andersson
Gunnebo
Tel: 0490-26288 Mobil: 070-6593718
E-post:

Kort fakta

  • Ort: Gunnebo
  • Födelseår: 1954
  • Yrke: Barnskötare, Labratorieutbildning
  • Bakgrund: Har fått tinnitus efter 28 års arbete inom förskolan, dvs hörselnedsättning
  • Familj: Man och 4 vuxna barn 9 barnbarn, 2 hundar och 2 katter

Jag har fler idéer och ska utveckla dessa till produkter som reducerar onödigt skrammel och oljud och som samtidigt underlättar arbetet som pedagog och är stimulerande för barn/elever i förskola/skola.
Det som har varit svårast är att hitta rätt material, och när man gjort detta, få tillåtelse att köpa mindre kvantiteter. Det har också varit svårt att få kontakt med rätt person/myndighet för att få veta vilka regler och standarder som gäller. Mitt företag heter NotTooNoisy AB.

Saknar du någon profil eller vill du vara med själv? 

Som en profil i Uppfinnare i Sverige ska du ha minst en innovation på marknaden eller vara nära en marknadsintroduktion. Vi eftersträvar en regional spridning av uppfinnare. Vi vill se en jämn fördelning av kvinnor och män i olika åldrar och bakgrund. Vill du vara med så kontaktar du i första hand ordföranden i din lokala uppfinnarförening