Annette Krahner

Mina Uppfinningar

Förgänglig glasmassa avsedd för askurnor

Mina viktigaste uppfinnarråd

Val av samarbetspartners - låt det ta tid!

Favorituppfinning

Hjulet

Kontakt

Annette Krahner
Mobil:  0706-18 77 84
Epost:  info@infoform.se
Hemsida:  www.infoform.se

Kort fakta

  • Ort: Flygsfors
  • Födelseår: 1944
  • Yrke: Formgivare
  • Bakgrund: Formgivare
  • Familj: Barn och barnbarn

En kombination av dödsfall i familjen och krisen inom svensk glasindustri. Samt ett överväldigande positivt gensvar och stöttning vid presentationen av idén. Allt från GLAFO -Glasforskningsinstitutet, ALMI Innovation, Regionförbundet i Kalmar län och övriga offentliga instanser visade tillsammans med flera affärsrådgivare ett mycket stort intresse.

Glasmassan är en unik innovation med designinslag. Globalt sett hade och har den en enorm potential. Begränsningen är nu som då kulturella och religiösa aspekter på begravnings-ritualer. Det är bara en tidsfråga innan samma krav på användning av nerbrytbara material som finns i Sverige kommer att ställas internationellt. Utvecklingsmöjligheterna kvarstår. Fortfarande växer befolkningen i storstäderna jorden runt och därmed problem med utrymme för begravningsplatser.

Det största hindret för utveckling av patentet var av ekonomisk art. För att kunna utveckla idén vidare - vilket skulle innebära omfattande marknadsanalyser av begravningsritualer inom olika kultursfärer – krävdes stora resurser. Därför sålde jag patentet till Målerås glasbruk som jag samarbetat med under utveckling av glasmassan.

Produktfoton: Finn Eskelin-Milton

Porträttfoto: Anette Andersson

Saknar du någon profil eller vill du vara med själv? 

Som en profil i Uppfinnare i Sverige ska du ha minst en innovation på marknaden eller vara nära en marknadsintroduktion. Vi eftersträvar en regional spridning av uppfinnare. Vi vill se en jämn fördelning av kvinnor och män i olika åldrar och bakgrund. Vill du vara med så kontaktar du i första hand ordföranden i din lokala uppfinnarförening