Bjarne Wester

Mina Uppfinningar

Bandkroken Variera

Mina viktigaste uppfinnarråd

Det är det enkla som är det svåra men tillsammans i en uppfinnarförening fixar vi det mesta.

Favorituppfinning

Gemet, enkla produkter & tjänster

Kontakt

Bjarne Wester
Uppsala
Mobil 070-249 58 60

Kort fakta

  • Ort: Uppsala
  • Födelseår: 1949
  • Yrke: Pensionär
  • Bakgrund:
  • Familj: Annika, Joakim och Christina

Mitt stora intresse har alltid varit utveckling och redan som liten kom frågan varför är det si eller så och kan det göras på annat sätt.

Är sedan 2005 ordförande i Uppsala Idé- och Uppfinnarförening vilket är en uppgift jag inte ångrat utan ser som en ynnest att få vara tillsammans med personer som brinner för nya ideér.
Jag har likt många innovatörer den behagliga åkomman varför är det si eller så och vips så snurrar det igång och cellerna jobbar för högtryck. Som exempel hur det kan gå till så var jag på väg till kusten på riksväg 288 då jag blev varse hur illa en del släpkärror var lastade. Med all säkerhet var kärran lastad på ett korrekt sätt vid starten, det är bara det att under färdens gång så blir det förskjutning i lasten och är föraren inte uppmärksam på detta och stannar och ser över spännbanden är risken stor att trycket på dessa mattas och att lasten går förlorad och i värsta fall orsakar olycka. Nu blev det fart på hjärncellerna. Här behövs något som ger förspänning av bandet och Jag hade tidigare tagit fram bandkroken ”variera” så en möjlighet att åtgärda detta var 2 bandkrokar och en kapellstropp och vips så var problemet delvist löst.

Nu såg även säkerhetssystemet EJSLACK dagens ljus ett användningsområde för krokarna som jag tidigare gått och funderat på och som glädjande nog fungerar i detta fall. Men detta till trots är det dock chaufförens ansvar att lasten är surrad så återkommande kontrollstopp är att föredra.

Saknar du någon profil eller vill du vara med själv? 

Som en profil i Uppfinnare i Sverige ska du ha minst en innovation på marknaden eller vara nära en marknadsintroduktion. Vi eftersträvar en regional spridning av uppfinnare. Vi vill se en jämn fördelning av kvinnor och män i olika åldrar och bakgrund. Vill du vara med så kontaktar du i första hand ordföranden i din lokala uppfinnarförening