Carina Forsman

Mina Uppfinningar

Fastrid - fixeringsanordning för infusionsaggregat och katetrar inom djursjukvården

Mina viktigaste uppfinnarråd

Utnyttja ditt nätverk och ge inte upp!

Favorituppfinning

Regulator för apparatdykning

Kontakt

Carina Forsman
Göteborg
Tel/mobilnr: 0703-447331
E-post: Hemsida: www.ahsolutions.se

 

Kort fakta

  • Ort: Göteborg
  • Födelseår: 1976
  • Yrke: Legitimerad djursjukskötare
  • Bakgrund: 15 års branschvana inom djursjukvården
  • Familj: Mamma, systrar och syskonbarn i Eskilstuna, dvärgpudeln Misha

Jag tröttnade på ett av många osmidiga och tidskrävande moment i vardagsarbetet och började fundera på en lösning som utvecklades till produkten Fastrid. På denna resa har jag lärt mig hur processen går till och känner mig nu redo och taggad att utveckla fler produkter som i dagsläget är idéer. Många moment i uppfinnarprocessen tar tid och måste få ta tid men ibland handlar det om att sparka sig själv i häcken och skrida till verket!

Branschen jag verkar inom är kraftigt expanderande både när det gäller antalet sällskapsdjur samt kvaliteten och komplexiteteten på vården. Vi behöver kunna jobba effektivare, mer hygieniskt och inte minst på ett sätt som ger vården mervärde för både personal, patienter och djurägare. Att uppnå just dessa mål är huvudsyftet med mina produkter.  

Saknar du någon profil eller vill du vara med själv? 

Som en profil i Uppfinnare i Sverige ska du ha minst en innovation på marknaden eller vara nära en marknadsintroduktion. Vi eftersträvar en regional spridning av uppfinnare. Vi vill se en jämn fördelning av kvinnor och män i olika åldrar och bakgrund. Vill du vara med så kontaktar du i första hand ordföranden i din lokala uppfinnarförening