Daniel Karlsson

Mina Uppfinningar

Produkter som underlättar och effektiviserar byggprocessen

Mina viktigaste uppfinnarråd

Våga lita på dig och din produkt

Favorituppfinning

Renoveringslist, limspridare och Kapsylkork

Kontakt

Daniel Karlsson
Göteborg
Telenr:  0734-330618
Epost:  

Hemsida: renoveringssockeln.se   inredningslist.se

  

Kort fakta

  • Ort: Göteborg
  • Födelseår: 1975
  • Yrke: Entreprenör
  • Bakgrund: Flygmekanisk utbildning men alltid jobbat inom bygg
  • Familj: Ja

Med många ideer i huvudet och inte haft rätt ventiler att pysa ut alla tankar så föddes tanken att driva eget för att få utlopp för mina egna ideer. Det är inte alltid helt självklart att starta eget med flera innovationer. Det krävs mod, ekonomi, stöd hemifrån, jävlaranamma, arbetsmoral och en hel del kontakter samt god kännedom om marknaden för att snabbt nå ut med sin innovation. 

Med mycket mod och stor anspänning deltog jag i den svenska TV-produktionen av Draknästet-2015. Det gick bra och jag fick med mig två framgångsrika drakar och har med TV-framträdandet  fått ljus och exponering på mig och mina produkter.

Dessutom vann jag en tävling anordnad av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och har på så sätt fått hjälp att få ut min produkt bland kommunala bostadsföretag och även blivit belyst i tidningar.

Saknar du någon profil eller vill du vara med själv? 

Som en profil i Uppfinnare i Sverige ska du ha minst en innovation på marknaden eller vara nära en marknadsintroduktion. Vi eftersträvar en regional spridning av uppfinnare. Vi vill se en jämn fördelning av kvinnor och män i olika åldrar och bakgrund. Vill du vara med så kontaktar du i första hand ordföranden i din lokala uppfinnarförening