Dimitris Giannoccaro

Mina Uppfinningar

Omriktare för högspänningsnät

Mina viktigaste uppfinnarråd

Uppfinn inte hjulet igen

Favorituppfinning

Det är många men favorten är skiftnyckeln....använder den dagligen!

Kontakt

Dimitris Giannoccaro
Mobil:  070-7526666
Epost:  dimitris@iamip.se
Hemsida:  www.iamip.se


Kort fakta

  • Ort: Stockholm
  • Födelseår: 1976
  • Yrke: Patentkonsult
  • Bakgrund: Elektroingenjör som brinner för innovation
  • Familj: Fru med två underbara änglar

Då jag arbetade som utvecklingsingenjör på ABB ingick det i min roll att vara innovativ och kreativ och då man kom på en ny teknisk lösning på en produkt så skulle vi alltid skydda det med hjälp av patent. Personligen har jag aldrig stött på några hinder i min uppfinnarresa då jag har en djup kunskap inom området. Just nu skapar mitt företag ett program som stödjer uppfinnare i Sverige genom hela deras uppfinnarresa.

Saknar du någon profil eller vill du vara med själv? 

Som en profil i Uppfinnare i Sverige ska du ha minst en innovation på marknaden eller vara nära en marknadsintroduktion. Vi eftersträvar en regional spridning av uppfinnare. Vi vill se en jämn fördelning av kvinnor och män i olika åldrar och bakgrund. Vill du vara med så kontaktar du i första hand ordföranden i din lokala uppfinnarförening