Hans Hällström

Mina Uppfinningar

GPS baserad Körjournal (1995)

Mina viktigaste uppfinnarråd

Förenkla!

Favorituppfinning

Skiftnyckel

Kontakt

Hans Hällström
Sundbyberg
Tel: Mobil: 070-5180526
E-post: hans.hallstrom@gmail.com 
Hemsida: http:// www.gralix.se

Kort fakta

  • Ort: Sundbyberg
  • Födelseår: 1959
  • Yrke: Inventrenör
  • Bakgrund: Företagare
  • Familj: Min fru.

Utmaningen att skapa, och att lämna någonting till eftervärlden. Att då och då resa sin egen bautasten som bevis på att man duger någonting till....

Saknar du någon profil eller vill du vara med själv? 

Som en profil i Uppfinnare i Sverige ska du ha minst en innovation på marknaden eller vara nära en marknadsintroduktion. Vi eftersträvar en regional spridning av uppfinnare. Vi vill se en jämn fördelning av kvinnor och män i olika åldrar och bakgrund. Vill du vara med så kontaktar du i första hand ordföranden i din lokala uppfinnarförening