Kenneth Palmestål

Mina Uppfinningar

IQtherm, energibesparande digital termostat. SoundRacer, elektroniskt motorljud med global efterfrågan även för elbilar.

Mina viktigaste uppfinnarråd

Skaffa 3-7 bra finansiärer, aldrig bara en. Belåna aldrig hus och hem.

Favorituppfinning

Elmotor, generator. Växelström (Tesla), Transistor.

Kontakt

Kenneth Palmestål
Västra Frölunda
Tel: 031-298080
Mobil: +46706906090
E-post:

Kort fakta

  • Ort: Västra Frölunda
  • Födelseår: 1945
  • Yrke: Ingenjör
  • Bakgrund: Maskiningenjör med lång erfarenhet inom IT, elektronik, företagande och innovation
  • Familj: Gift med Birgitta och fyra barn tillsammans

Framgången för SoundRacer har lett fram till en möjlighet att bli en ledande leverantör av elektroniskt motorljud för elfordon. Kommande lagförslag om krav på varningsljud skapar en mycket stor marknad. Jag ser därför fram mot en bra lönsamhetsutveckling i SoundRacer AB så att jag kan överlåta driften till andra och få tid och resurser till att arbeta mer med att utveckla mina uppfinningar.

Otillräcklig finansiering är det dominerande hindret för att utveckla svenska uppfinningar till lönsamma produkter på världsmarknaden. Staten och näringslivet har allt att vinna på att gemensamt undanröja det hindret. SoundRacer har spridit sig snabbt över världen tack vare Internet och YouTube. 

Video 1

Video 2 (visar den nya produkten för elfordon)

Saknar du någon profil eller vill du vara med själv? 

Som en profil i Uppfinnare i Sverige ska du ha minst en innovation på marknaden eller vara nära en marknadsintroduktion. Vi eftersträvar en regional spridning av uppfinnare. Vi vill se en jämn fördelning av kvinnor och män i olika åldrar och bakgrund. Vill du vara med så kontaktar du i första hand ordföranden i din lokala uppfinnarförening