Klas Stoltz

Mina Uppfinningar

Färgklämman/Colortag ett stöldskyddsystem som skyddar detaljhandeln mot butiksstölder av kläder och andra mjukvaror.

Mina viktigaste uppfinnarråd

Patentskydda dina uppfinningar mot intrång och var beredd att ta strid för dina rättigheter i domstol.Teckna en patenträttsförsäkring om möjligt. Det kostar att hävda sin rätt speciellt utomlands.

Favorituppfinning

Seglet och hjulet

Kontakt

Klas Stoltz
Tele: 08-7171107
Mobil: 070-8888907
E-post: klas@medibuz.se 
Hemsida: www.medibuz.se

Kort fakta

  • Ort: Saltsjöbaden
  • Födelseår: 1947
  • Yrke: Företagare, entreprenör
  • Bakgrund: Diverse utbildningar och studier
  • Familj: Fru och dotter

Jag saknade ett logiskt verkande preventivt stöldskydd för kläder i detaljhandeln. De befintliga varuskydden var förknippade med falsklarm och krävde personalinsatser vid larm. Min idé byggde på att avmotivera från stöld genom att Färgklämman renderade stulna plagg en färgmakulering av varan som gjorde denna oanvändbar och osäljbar. Kunskapen om detta var starkt avhållande från stöld.

Jag och min bror och dennes svåger bildade ett aktiebolag som utvecklade uppfinningen Färgklämman och patentskyddade den. Vi utvecklade den tekniskt under några år och lanserade den första versionen av Färgklämman 1983. Trots att produkten var en relativt komplex mekanisk konstruktion med många nya tekniska lösningar bland annat gastrycksatta märkfärgampuller och ett unikt pneumatiskt lås så var den stora utmaningen faktiskt att sälja in konceptet till ansvariga inom textildetaljhandeln. Ett pionjärjobb som tog oss flera år innan vi vunnit trovärdighet på marknaden. När vi sålde bolaget 2012 hade vi dock tillverkat och sålt mer än 70 miljoner Färgklämman produkter på världsmarknaden.

Saknar du någon profil eller vill du vara med själv? 

Som en profil i Uppfinnare i Sverige ska du ha minst en innovation på marknaden eller vara nära en marknadsintroduktion. Vi eftersträvar en regional spridning av uppfinnare. Vi vill se en jämn fördelning av kvinnor och män i olika åldrar och bakgrund. Vill du vara med så kontaktar du i första hand ordföranden i din lokala uppfinnarförening