Kristina Frisk

Mina Uppfinningar

DryDent, engångsprodukt för saliv- och fuktkontroll under tungan. Comfortip, engångsprodukt för vävnadsvänlig fuktkontroll vid parotis.

Mina viktigaste uppfinnarråd

Låt målgruppen/kunden vara med i produktutvecklingen! Förenkla! Testa!

Favorituppfinning

Oj, vilken svår fråga!

Kontakt

Tel:+46(0)722092080
E-post:
Hemsida: www.caresumables.com

Kort fakta

  • Ort: Göteborg
  • Födelseår: 1959
  • Yrke: VD, Caresumables AB
  • Bakgrund: Utbildad Industridesigner och psykolog. Har arbetat i delägda företag i Sverige och utomlands med design, marknadsföring och utbildning. Arbetar sedan 2012 i Caresumables AB.
  • Familj: Make och två utflugna barn.

Hälften av alla människor känner obehag inför tandläkarbesöket. Min övertygelse är att åtminstone en del av obehaget kan försvinna med bättre produkter med tydlig fokus på patientens upplevelse. Det är i det området jag verkar.

2016 var ett spännande år för mig och Caresumables AB. Vi sålde mina två innovativa produkter med varumärkena DryDent och Comfortip till ett större företag, Directa AB, som har muskler att ta dem ut i världen.

DryDent och Comfortip, eller DryDent parotid som den också kallas, är enkla men innovativa produkter som utgår från patientens upplevelse och behov.

Läs mer om produkterna här: http://www.directadental.com/products/drydent

Utveckling av nya produkter är inget ensamarbete. Man är beroende av hjälp från många människor under vägen. Jag är själv inte är utbildad inom tandvård utan är industridesigner och psykolog. Därför utvecklar jag produkterna i nära samarbete med tandläkare, hygienister och sköterskor. Jag tar reda på hur behoven ser ut och tar fram något som jag tror ska passa. Sedan testas prototyperna av tandvårdspersonal i kliniskt miljö. Ibland blir det några vändor innan vi hittar rätt.

Det känns fantastiskt att mitt arbete leder till exportinkomster för Sverige. Genom försäljningen av produkterna till ett större bolag med en global försäljningsorganisation får de snabbt en mycket större räckvidd. Själv får jag tid att utveckla nya produkter. Win-win!

Saknar du någon profil eller vill du vara med själv? 

Som en profil i Uppfinnare i Sverige ska du ha minst en innovation på marknaden eller vara nära en marknadsintroduktion. Vi eftersträvar en regional spridning av uppfinnare. Vi vill se en jämn fördelning av kvinnor och män i olika åldrar och bakgrund. Vill du vara med så kontaktar du i första hand ordföranden i din lokala uppfinnarförening