Mats Olsson

Mina Uppfinningar

Infraljud

Mina viktigaste uppfinnarråd

Omgivningen inte är lika intresserad av uppfinningen, som man själv är; på gott och ont. Det goda är att det är sällan som någon vill stjäla uppfinningen och det onda är att i regel är det mycket svårare att komma ut på marknaden med uppfinningen, än vad man tror.

Favorituppfinning

De arabiska siffrorna

Kontakt

Mats Olsson
Mobil: 0739-815067
Epost: mats.olsson@uppfinnare.se
Hemsida: www.infrafone.se

Kort fakta

  • Ort: Lidingö
  • Födelseår: 1941
  • Yrke: Teknologie Licentiat
  • Bakgrund: Småföretagare
  • Familj: Gift, fem barn

Jag har sett behov och möjligheter, som jag velat tillvarata. Eftersom jag är naiv, så har jag varje gång jag startat ett nytt uppfinnarprojekt, trott att vägen till målet skulle vara kortare, än vad det visat sig vara, Jag har alltid levt i en "spännande värld" och jag har kommit i kontakt med flera mycket intressanta och duktiga människor.

Många gånger har vi byggt försöksapparater, som fungerade på prototypstadiet, men som inte klarat de verkliga kraven.

Saknar du någon profil eller vill du vara med själv? 

Som en profil i Uppfinnare i Sverige ska du ha minst en innovation på marknaden eller vara nära en marknadsintroduktion. Vi eftersträvar en regional spridning av uppfinnare. Vi vill se en jämn fördelning av kvinnor och män i olika åldrar och bakgrund. Vill du vara med så kontaktar du i första hand ordföranden i din lokala uppfinnarförening