Mia Seipel

Mina Uppfinningar

Boob amningsplagg. Smarta kläder med dubbelfunktion för graviditet och amning.

Mina viktigaste uppfinnarråd

Tro på dig själv men ta hjälp av andra.

Favorituppfinning

Hjulet

Kontakt

Mia Seipel
Tel: 08-556 90 200
E-post:  mia.seipel@boobdesign.com
Hemsida: www.boobdesign.com

Kort fakta

  • Ort: Stockholm
  • Födelseår: 1969
  • Yrke: Vd och Kreativ chef
  • Bakgrund: Utbildad på RMI-Berghs i grafisk form och illustration
  • Familj: Sambo Joel, döttrarna Stella och Molly och katten Löken

Jag har alltid älskat att arbeta med idéer. Boob är en av mina idéer och just denna tog formen av en fysisk produkt som dessutom visade sig vara patenterbar. Boob har med åren växt till sig till ett företag. Vi arbetar fortfarande utifrån grundidén om att göra smarta och användbara produkter. Idag ligger utmaningen inte minst i att säkerställa att våra produkter är så hållbara som möjligt för människor såväl som miljö. Att arbeta som uppfinnare och entreprenör ger en fantastisk möjlighet att hålla i helheten från ax till limpa. Utmaningen ligger i att ha stora öron mot omvärlden och samtidigt lyssna och lyda sin magkänsla.

Saknar du någon profil eller vill du vara med själv? 

Som en profil i Uppfinnare i Sverige ska du ha minst en innovation på marknaden eller vara nära en marknadsintroduktion. Vi eftersträvar en regional spridning av uppfinnare. Vi vill se en jämn fördelning av kvinnor och män i olika åldrar och bakgrund. Vill du vara med så kontaktar du i första hand ordföranden i din lokala uppfinnarförening