Patrik von Ahn

Mina Uppfinningar

Erigoraise samt Erigolift med inriktning mot vindkraftsbranschen

Mina viktigaste uppfinnarråd

Fokusera samt vara lyhörd inför andra och låt det ta den tid det tar.

Favorituppfinning

Elektricitet

Kontakt

Patrik von Ahn
Örnsköldsvik
E-post:
www.erigovis.se

Kort fakta

  • Ort: Örnsköldsvik
  • Födelseår:
  • Yrke:
  • Bakgrund:
  • Familj: Fru, ett barn samt bonusbarn

Med mångårig erfarenhet av produktutveckling inom mekanik, som konsult åt andra företag och produkter, fick jag och två kollegor upp ögonen för vindkraftsbranschen. Det skulle föras upp väldigt många vindkraftverk i Sverige. Nästan allt måste importeras då Sverige inte har någon leverantör av stora vindkraftverk. Vi insåg mycket snabbt att branschen var väldigt konservativ gällande tekniska lösningar samt att de brottades med många problem.

Logistiken samt infrastrukturen kring frakter samt installation och service/underhåll av verken var inte kostnadseffektiva. Dessa faktorer fann vi lösningar på och patenterade två olika koncept som vi valt att ge namnen Erigoraise samt Erigolift.

Erigoraise handlar om hur du bygger ett ståltorn till ett vindkraftverk på plats ute i terrängen. Detta ger stora fördelar med tanke på bland annat infrastruktur, logistik, materialbesparing samt inget behov av stor installationskran. Erigolift handlar om hur du använder tornet som sin egen kran för att lyfta upp komponenter som exempel turbinhus, generator, blad. Våra koncept är inte beroende av varandra utan skapar stora fördelar individuellt men tillsammans blir effekten mycket stor.

Saknar du någon profil eller vill du vara med själv? 

Som en profil i Uppfinnare i Sverige ska du ha minst en innovation på marknaden eller vara nära en marknadsintroduktion. Vi eftersträvar en regional spridning av uppfinnare. Vi vill se en jämn fördelning av kvinnor och män i olika åldrar och bakgrund. Vill du vara med så kontaktar du i första hand ordföranden i din lokala uppfinnarförening