Peter Lindberg

Mina Uppfinningar

Klickvägg i gips. Flyttbart svävande kontorsrum

Mina viktigaste uppfinnarråd

Uppfinningar nära dagens befintliga lösningar är lättare att lansera

Favorituppfinning

Kontakt

Peter Lindberg
Örebro
E-post: peter.lindberg@onedaywall.se
Hemsida: http://www.onedaywall.se

Kort fakta

  • Ort: Örebro
  • Födelseår:
  • Yrke:
  • Bakgrund: Civilingenjör Väg- och vatten. Yrkeserfarenhet från olika roller i byggbranschen
  • Familj:

Min stora drivkraft är att effektivisera byggbranschen. Finns oerhört mycket att göra främst genom att minska inslaget av hantverk och öka industrialiseringsgraden.
Att jag började uppfinna är dels att jag som person är kreativ och lösningsfokuserad samt dels att jag vill förändra. Jag har i mina olika roller fokuserat mycket på förändringsarbete vilket i vissa fall resulterat i uppfinningar. En uppfinning för mig är dock inte "klar" förrän den är färdigutvecklad och lanserad. Hinder för att kunna bedriva utvecklingsarbete är inledningsvis att lyckas få med människor i sin omgivning, anställda, kunder och andra beslutsfattare.
Med en kreativ hjärna där lösningen grott fram under en längre tid måste oftast förklaras med sin hela bakgrund och syftet till att den ska färdigställas. När man kommit över denna första tröskel handlar det fortsatta arbetet väldigt mycket om tålamod. Tålamod att hitta finansiering. Tålamod att stå ut med misslyckanden. Tålamod att saker tar tid. Kreativa hjärnor har nog ofta just brist på tålamod. Lösningen är då att omge sig med rätt människor.
Min nuvarande uppfinning har hittills tagit fyra år och krävt ett antal miljoner. Men nu är vi snart redo för lansering. Tack vare att vi bildat ett bolag med en ordentlig affärsplan och med rätt människor. Vårt mål är att ha 25 fabriker igång över världen som producerar klickväggen Oneday Wall. Då har vi tänkt att sälja bolaget. Lycka till - allt är möjligt :-)

Saknar du någon profil eller vill du vara med själv? 

Som en profil i Uppfinnare i Sverige ska du ha minst en innovation på marknaden eller vara nära en marknadsintroduktion. Vi eftersträvar en regional spridning av uppfinnare. Vi vill se en jämn fördelning av kvinnor och män i olika åldrar och bakgrund. Vill du vara med så kontaktar du i första hand ordföranden i din lokala uppfinnarförening