Sigurd Melin

Mina Uppfinningar

Översvämningsskydden Tubvallen och Boxvallen. Glesbygdsindexet RURIX. Vedavanten.

Mina viktigaste uppfinnarråd

Var ärlig, inte minst mot dig själv!

Favorituppfinning

Båten

Kontakt

Sigurd Melin
Tel: 0650-30140 
Mobil: 070-3330140
E-post: sigurd@noaq.com
www.noaq.com

Kort fakta

  • Ort: Näsviken
  • Födelseår: 1952
  • Yrke: Civilingenjör
  • Bakgrund: Kartograf med särskilt intresse för vatten
  • Familj: Sambo med Ann Sahlqvist, utflugna barn

 

Hade inte världen redan varit utforskad hade jag nog velat bli upptäcktsresande. Nu blev jag istället lantmätare och kartograf, och kom att ägna huvuddelen av min tid med att rita kartor i den egna firman Terra Firma. På senare år har det dock blivit allt mindre kartor och alltmer uppfinningar, särskilt sådana med vattenanknytning.

Men även som uppfinnare får man känna upptäckarglädje, när man upptäcker en möjlighet att lösa ett gammalt problem på ett nytt sätt. I nästa steg får man sen även känna skaparglädje, när idén ska utvecklas till en fungerande produkt eller tjänst.

1997 fick jag SKAPA-stipendiet för Tubvallen, en mobil skyddsvall mot översvämningar. Idag jobbar jag huvudsakligen i NOAQ, ett företag som bildats för att sälja Tubvallen, och dess efterföljare Boxvallen. Jag arbetar också med en del andra idéer inom vitt skilda områden, bland annat det nya GIS-baserade glesbygdsindexet RURIX.

En idé behöver dock inte vara bra bara för att den är ny. Därför gäller det att kritiskt granska sina idéer och våga förkasta alla de som är tveksamma. Men samtidigt våga tro på de som är bra!

Saknar du någon profil eller vill du vara med själv? 

Som en profil i Uppfinnare i Sverige ska du ha minst en innovation på marknaden eller vara nära en marknadsintroduktion. Vi eftersträvar en regional spridning av uppfinnare. Vi vill se en jämn fördelning av kvinnor och män i olika åldrar och bakgrund. Vill du vara med så kontaktar du i första hand ordföranden i din lokala uppfinnarförening