Stefan Larsson-Mastonstråle

Mina Uppfinningar

Soldriven process för produktion miljövänliga bränslen, Stirlingmotorer m elgeneratorer, mm

Mina viktigaste uppfinnarråd

Tänk ut hur din produkt kommer att upplevas av användaren först. Designa prototyper tidigt så att Du upptäcker vad som behöver justeras så tidigt som möjligt. Designa produkten för serietillverkning ifrån start. Ta in experter i ett så tidigt skede om möjligt om Du behöver stöd till att framställa design, tillverkningsmetoder mm.

Favorituppfinning

Datorn, 3D-printern, Solcellen

Kontakt

 

Stefan Larsson-Mastonstråle
Älvkarleby
Telenr:  0708-670276
Epost:  stefan@maston.se
Hemsida:  www.maston.se

Kort fakta

  • Ort: Älvkarleby
  • Födelseår: 1967
  • Yrke: Designer, CTO
  • Bakgrund: Har arbetat med produktutveckling sedan 1980-talet, på arbetsplatser som på Vattenfall R&D som forskningsingenjör, på Högskolan Dalarna som forskare och projektledare, och i ett antal privata företag. Har även innehaft ett större antal styrelseposter i privata företag samt en forskningstiftelse.
  • Familj: Är gift med min fru SusAnne och 4 barn.

Jag såg många behov och problem som borde lösas redan som ung, och byggde alltid något nytt, testade nya lösningar och så vidare. Det har alltid varit en stor utmaning att gå ifrån "ax till limpa" med alla uppfinningar och innovationer. Att vara uppfinnare innebär att ständigt studera ny teknik, att se möjligheter, samband och synergier samtidigt som det behövs järnvilja och stor kraft för att klara av att ta sig förbi mållinjen.

Mina övriga uppfinningar: 
Tryckkärl baserade på enkel formning av höghållfast stål för värmepannor. Pumpstation med värmeväxlare för solvärmesystem, Ett antal olika Solfångare för uppvärmning, Ackumulatortankar, Lågenergihus, Ventilationssystem, Koncentrerande Solfångare, Solcellsmoduler med vätskekylning, Hydrauliskt driven vattenpump till solenergi- samt fjärrvärmetillämpningar, Stratifieringsrör för ackumulatortankar och varmvattenberedare, Laddstation för el- och hybridfordon, Växelriktare, Batterisystem, Hemautomationssystem, LED-belysningssystem, mm.

Saknar du någon profil eller vill du vara med själv? 

Som en profil i Uppfinnare i Sverige ska du ha minst en innovation på marknaden eller vara nära en marknadsintroduktion. Vi eftersträvar en regional spridning av uppfinnare. Vi vill se en jämn fördelning av kvinnor och män i olika åldrar och bakgrund. Vill du vara med så kontaktar du i första hand ordföranden i din lokala uppfinnarförening