Historisk återblick

Svenska Uppfinnareföreningen är världens äldsta uppfinnarförening, den grundades 1886 av den välkände polarfararen och patentingenjören Salomon August Andrée. Då, som nu, var tanken att bilda ett forum för idéutbyte och samverkan mellan uppfinnande, forskning och näringsliv. Allt för att skapa bra förutsättningar för utveckling och innovation!

Historisk exposé 1960-1980

Läs om Svenska Uppfinnareföreningens spännande och aktiva år under 1960- , 70-, och 80-talen. En tid som, på flera sätt, skulle kunna jämföras med dagens utmaningar.

Läs mer