Stadgar

Svenska Uppfinnarföreningen är en riksorganisation för lokala uppfinnarföreningar, personer och företag. Föreningen har till syfte att centralt verka för främjandet av innovationsklimatet och i synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället.

Föreningen skall arbeta ideellt, allmännyttigt och partipolitiskt obunden.

Ladda ner kompletta stadgar