Styrelse

Ordförande

Namn: Jan Erik Nowacki
Befattning:
Ordförande 

 

 

 


E-post: Telefon: 070-743 62 21

 

Namn: Carlos Rodriguez
Befattning: Vice Ordförande

 

 

 

 

E-post: 

 

Ordinarie ledamöter

Namn: Gustaf Bauer
Befattning: Ledamot
E-post: Telefon: 0730-64 22 44

Namn: Joakim Fichtel
Befattning: Ledamot
E-post: 

Namn: Göran Lindh
Befattning: Ledamot
E-post: 

 

Namn: Leif Wrenkler
Befattning: Ledamot
E-post:

Namn: Ann Dohse
Befattning: Ledamot
E-post:

Namn: Ingvar Svanborg
Befattning: Ledamot
E-post:

Namn: Håkan Edqvist
Befattning: Ledamot / Kassör
E-post:

 

Suppleanter

Linus Svensson, STIK
Bosse Ericsson, SUF Direktansluten
Anders Hilmersson, Malmö Uppfinnareförening
Gert Schött, Täby-Danderyd Uppfinnarförening
Harmonie Gashi, SUF Direktansluten

Revisorer

Namn: Christian Wilcke
Befattning: Lekmannarevisor

Namn: Ulf Gallbo
Befattning: Lekmannarevisor

Valnämnd

Namn: Elisabeth Haider (sammankallande)
Befattning:
Valnämnd
Tel: 0706-399970
E-post:

Namn: Carlos Rodriges
Befattning: Valnämnd

Namn: Kjell Svedman
Befattning: Valnämnd

Namn: Roland Lindkvist
Befattning:
Valnämnd

Namn: Jenny Rocha
Befattning: Valnämnd


 Etiknämnd  

Namn: Sten Wigert
Befattning: Etiknämd

 

Namn: Carl-Eric Engström
Befattning: Etiknämd

Namn: Anne Närhi
Befattning: Etiknämd