Välkommen till Uppfinnarkollegiet!

Uppfinnarkollegiet The Swedish Inventors' Council arbetar för att - öka insikten om uppfinnandets betydelse för företagande och samhällsutveckling - förbättra villkoren för nyskapandet så att idéer snabbare leder till nya företag, produktion, nyttigheter och värden - kvaliteten i uppfinnandet skall växa i takt med samhällets behov.

Uppfinnarkollegiet är en fri och obunden organisation bildad i samverkan med Svenska Uppfinnareföreningen 1992. Industrimännen Curt Nicolin, Kollegiets förste ordförande, och Gad Rausing hörde till initiativtagarna.

Ordförande: Carl-Johan Westholm, 
vice ordförande: Dan Brändström,