En kohage har inte sällan ett starkare rättsskydd än en epokgörande uppfinning. Immateriella värden är alltför dåligt skyddade, menar Carl-Johan Westholm och Dan Brändström, Uppfinnarkollegiet.

Läs hela artikeln i Svenskt Tidskrift
Av Carl-Johan Westholm och Dan Brändström | 30 oktober 2015