Uttalanden och policyartiklar

Curt Nicolin - Etik


Franska patent
Rapporten ”När Colbert får en idé - Fransk immaterialrätt och näringspolitik jämfört med Tyskland och USA” (se bif pdf ovan) är på Uppfinnarkollegiets uppdrag författad av Jacob Arfwedson, som sedan 1984 är bosatt i Frankrike och väl förtrogen med fransk ekonomi och politik. Som politisk konsult och frilansskribent har han behandlat immaterialrätt i olika sammanhang i samarbete med tankesmedjor i Europa och USA.

Frameworkingfutureinnovation

An Explorative Attempt to 
Ovan finns ett försök att beskriva vad som kunde menas med Upplevelsenäringens teknik, studie bekostad av Vinnova, genomförd av Teldok

Internet som system för innovation


Skrivelser

Conceptual innovation
En artikel om framtiden (och egentligen historien) för sociala och konceptuella innovationer

Insatser för innovation och entreprenörskap i grundskolan
Skrivelse till statsministerns innovationsråd

Morgondagens företagare
Artikel av Klas Stoltz

Fail Q
av Bengt-Arne Vedin

Företagare och fotbollsproffs
Artikel av Carl-Johan Westholm