Det finns åtskilliga filmer att hitta på t ex YouTube som handlar om kreativitet, med t ex de Bono, Tom Peters och hopklippta reklamsnuttar. Här en konsult som talar om såväl kreativitet och innovation:

En något förenklad filmad redovisning av hur symaskinen uppfanns...