Barn- och ungdomsverksamhet

Ska vi få fler människor att tänka och agera uppfinningsrikt är det viktigt att man börjar i tid. I dag ses det som ett problem att allt färre ungdomar lockas till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar och ett skäl till detta kan vara att man inte mött dessa ämnen på ett naturligt och lockande sätt.

Svenska Uppfinnareföreningen ser under verksamhetsåret över hur vi tydligare kan engagera oss i barn- och ungdomsaktiviteter. Detta sker operativt genom att delta i olika aktiviteter för att sedan utvärdera dessa och se hur en mer långsiktig satsning bör ske. Exempel på engagemang:

  • Teknikdagar med Sveriges Ingenjörer
  • Finn upp (för årskurs 7–9)
  • Tekniska museets science center, utställningar och pedagogisk verksamhet
  • Dialoger och möten med unga uppfinnare