Immaterialrätt

Immaterialrättsfrågornas betydelse har vuxit markant i samband med globaliseringen. För enskilda uppfinnare och småföretagare är det angeläget att Svenska Uppfinnareföreningen är med och påverkar och medverkar till att förstärka de svenska IPR-aktiviteterna. Allt för att vi ska vara starka och effektiva i att möta den internationella konkurrensen på området.

Svenska Uppfinnareföreningen för diskussioner med olika företrädare inom IPR-området för att närmare precisera de problem och frågeställningar som har aktualitet i gruppen vi representerar.

Svenska Uppfinnareföreningen är remissinstans inom immaterialrättsområdet.

IPR = Intellectual Property Rights

Läs våra remissvar, förslag, skrivelser...

Vad vi gör

Utan ett gott immaterialrättsligt skydd för idéer och produkter fungerar inte "innovationsmarknaden". Detta är en hjärtefråga för uppfinnarna och anledningen till Svenska Uppfinnareföreningens stora engagemang i frågor som rör uppfinnarna och anledningen till Svenska Uppfinnareföreningens stora engagemang i frågor som rör immaterialrätten. Vi arbetar gärna tillsammans med Företagarna och Sveriges Ingenjörer för att öka trycket i påverkansarbetet för att minska patentkostnaderna och förbättra rättigheterna. Det gäller bland annat möjligheten att väcka allmänt åtal vid patentintrång och inte minska konsekvenserna av det nya gemenskapspatent (EU-patent) som håller på att införas. Det gäller också en utredning av förutsättningarna för att inrätta en patentombudsman och öka kompetensen i rådgivningen rörande patentstrategier. 

Att skydda sin uppfinning

En guide för enskilda uppfinnare framtagen av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Guiden är skriven för att ge vägledning kring val av skydd, vad dessa kostar och hur man strategiskt kan tänka inför val av IP-skydd. Guiden är på 52 sidor i storlek A4.

Kan beställas på till ett pris av 100 kr/st inklusive frakt.

Smakprov