Arbetstagares uppfinningar

Anställda, som gör uppfinningar, som är patenterbara och vars nyttjande faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde, är undantagna den arbetsrättsliga principen att resultatet av den anställdes arbete är arbetsgivarens egendom. Vilket innebär att skälig ersättning alltid ska utgå, dock kan ersättningen variera.

Patentlagstiftningen ger en personlig äganderätt till uppfinningar, varför en särskild reglering av dessa frågor är nödvändig. Lag 1949:345 om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU), kollektivavtal för ramavtalet mellan SAF och PTK (privata tjänstemannaorganisationer) och statsanställda reglerar rättigheter och skyldigheter för både arbetsgivare och anställda.

Följande förutsättningar ska föreligga för att uppfinningar ska klassas som arbetstagares uppfinningar:

  • uppfinningen ska vara patenterbar
  • uppfinningen ska falla inom ramen för anställdas tjänst eller
  • särskilda uppdrag eller uppfinningens utnyttjande ska falla inom arbetsgivarens verksamhetsområde.

Lästips

Svenska Uppfinnareföreningen har sammanställt en skrift med hjälp av jur. dr Sanna Wolk. Denna beskriver ytterligare arbetstagares uppfinningar. Ladda ned PDF