IPR-strategi, varför är det viktigt

IPR = Intellectual Property Rights

Fler företag använder de immaterialrättsliga tillgångarna som strategiska affärsverktyg. Svenska Uppfinnareföreningen vill att fler företag ska anamma detta förhållningssätt och medvetet arbeta med sina IP-strategier. Nedan kan du ta del av förebilder och exempel vi valt att lyfta fram.

ABBs strategi för IPR

ABB samlar hantering av IPR i ett gemensamt bolag med säte i Tyskland. Genom detta bolag tillskapas en överblick över all IPR inom ABB-koncernen. Läs mer

TomTom - ett företag som har helt vänt när det gäller IPR

TomTom är ett världsledande företag inom personlig navigering. Företaget etablerades 1991 och börsnoterades 2005. Företaget expanderade starkt med början från ca 2000. Under perioden 2002 till 2007 fördubblades antalet anställda varje år. Företagets starka expansion medförde också att man fick nya IPR-relaterade problem att hantera. Läs mer

Patent skapar värde i företag

I länkade rapport finns en kort sammanfattning av två olika företags nyttjande av patent för att skapa värde. Företagen är Tobii Technology och Välinge Innovation AB. Läs mer

Studier av IPR – strategier

Svenska Uppfinnarföreningen har, tack vare ett anslag, från Romanusfonden undersökt hur elva lyckosamma uppfinnare/entreprenörer har arbetat med patent, mönsterskydd eller varumärke som en tillgång i företagets affärsidé. Förutsättningarna för de olika projekten - företagen - uppfinnarna är unika varför det visade sig svårt att utkristallisera gemensamma lärdomar och erfarenheter. I rapporten finns dock några slutsatser. Läs mer