Patentordlista

Patentordlistan är en vägledning om patent med hithörande termer och uttryck. Listan är uppställd i bokstavsordning. I texten är ord och uttryck, som har ett eget uppslagsord kursiverade. Observera att ord och uttryck här bara beskrivs och förklaras så som de används i patentsystemet. Klicka på ett uppslagsord så visas förklaringen.

Allmänt tillgänglig

Alster

Anordning

Ansökan

Ansökningsavgift

Ansökningshandling

Användning

Arbetstagares uppfinning

Avgifter

Avskrivning

Bättre rätt

Benämning

Beskrivning

Bruksmönster eller nyttighetsmodell

Community Patent, CP

Community Patent Convention, CPC

Datorprogram

Delning

Designskydd

Enhetlighet

EPC, European Patent Convention

Epi, The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

EPO, European Patent Office, Europeiska Patentverket

EQE, European Qualifying Examination

Fackman

”First to file”

”First to invent”

Föreläggande

Förfarande

Föreläggande, formellt

Frist

Genpatent

Giltighetstid

Grundhandling

Hänvisning

Immaterialrätt

Industriellt rättskydd

Innovation

Innovatör

Intrång

Invändning

IPC, International Patent Classification

Kategori

Klass, klassning

Patentkrav, osjälvständigt krav

Patentkrav, självständigt krav

Kretsmönsterlagen

Licens

Meddelandeavgift, grundavgift för tryckning

Mönsterskydd

Nyhet

Nyhetsgranskning

Offentlighet

Ogiltighetstalan

Ombud

Ombudsfullmakt

Pariskonventionen

Parisunionen

Patent

Patentansökan

Patentbestämmelser, PB

Patentbyrå

Patenterbarhetskriterier

Patentingenjör

Patentkrav

Patentkungörelsen, PK

Patentlagen, PL

Patentombud

Patentprocess

Patentskydd

Patentbesvärsrätten, PBR

PCT , Patent Cooperation Treaty

PLT, Patent Law Treaty

Prioritet

Patent– och registreringsverket, PRV

PRV

Reciprocitet

Regeringsrätten

Reproducerbarhet

Riktlinjer

Ritning

Sammandrag

Sekretess

Sekretessavtal, sekretessförbindelse

SIPF

Sökande

SPOF

Stamansökan

Föreläggande, svar

Teknikens ståndpunkt

Teknisk effekt

Föreläggande, tekniskt

Uppfinning

Uppfinningshöjd

Upphovsrätt

Ursprungliga handlingar

Utbrytning

Världspatent

WIPO, World Intellectual Property Organization

Årsavgift

Ändring

Öppen utövning

Överlåtelsehandling