Avgiftsbevakning

Vikten av att inte försumma avgifter för patent, varumärken eller designskydd

Patentavgifter är en högst väsentlig del i patentsystemet. I den svenska patentlagen är ordet "avgift" nämnt 76 gånger. Utgångspunkten för existensen av patentverk och patentsystem är att kunderna (patentägarna) skall själva betala kostnaden för systemet via olika avgifter. Det är du som ägare av patent eller patentansökan som har ansvar för att rätt avgift blir inbetald i rätt tid, vilket kan vara knepigt när betalning skall ske till andra länders patentverk. För flertalet patentägare är det klokt att nyttja extern tjänst för inbetalning av årsavgifter.

 

Medlemstjänst för rådgivning inom patent, varumärken eller designskydd

Svenska Uppfinnareföreningens medlemmar erbjuds tjänster i samarbete med patentbyrån Groth & Co. Mer om denna tjänst aviseras inom kort.