Utbildningar

Seminarier och föreläsningar

Svenska Uppfinnareförenings stora nätverk av organisationer och företag medför att medlemmar regelbundet får inbjudningar till seminarier och föreläsningar i ämnen som anknyter till innovationsprocessen. Vilka dessa är förmedlas främst via denna webbplats samt nyhetsbrev.

Lär dig mer om immaterialrätt hos PRV

Patent- och registreringsverket, PRV, håller löpande kurser och seminarier runt ämnet immaterialrätt.

Till PRV:s sida om immaterialrätt

Läs mer på MentorRing.se

Läs mer på InnovationOnline.se