Internationellt

Svenska Uppfinnareföreningens internationella program

Många av Sveriges uppfinnare har ambitioner att ta sina uppfinningar ut på den globala marknaden. Svenska Uppfinnareföreningen har lyssnat till önskemål om att se över verksamheten som kan bidra till uppfinningars intåg på en global marknad. Med start hösten 2014 finns därför en arbetsgrupp som är tillsatt av styrelsen för att göra en översyn kring den internationella verksamheten.

Arbetsgruppens inriktning är att:

  • utifrån medlemsnytta se till behovet av internationella kontakter
  • se över kontaktnät, främst med en inriktning mot Norden och övriga Östersjöländer
  • se till internationella kontakter både vad gäller Kina och Japan

Resultatet som arbetsgruppen ska komma fram med är:

  • en policy för de internationella frågorna och
  • komma med förslag till ny inriktning på program för en modern och medlemsanpassad internationell verksamhet

Intresserad

Har du intresse eller information du vill bidra med till Svenska Uppfinnareföreningens internationella program så får du gärna skriva några rader till så förser vi arbetsgruppen med ditt bidrag.