IRT

- ett verktyg som vägleder dig genom innovationsprocessen

Som medlem i Svenska Uppfinnareföreningen kan du ansöka om licens. För att skapa ett användarkonto behöver du en registreringskod. Vänd dig i första hand till oss på kansliet

Uppfinnare vet att innovationsprocesser är komplexa. Verktyget vi har utvecklat är baserat på moderna innovationsmetoder samt erfarenheter från framgångsrika uppfinnare och andra aktörer inom innovationsstödsystemet. Det är mycket information att ta till sig, men det är nödvändigt att du tar dig tid för du ska förstå varför och hur varje steg bör genomföras. Bäst resultat når du genom att kontinuerligt diskutera din process och antaganden med andra.

Kurs i moderna innovationsprocesser
I samband med lanseringen av plattformen erbjuder vi även en kurs i moderna innovationsprocesser. Plattformen fungerar som stöd genom utbildningen som pågår under 6 veckor och introduceras vid ett lokalt möte. Deltagarna kommer att arbeta i en mindre grupp med ett gemensamt problem. Varje vecka förväntas gruppen arbeta igenom ett antal uppgifter och redovisa dessa genom att spela in ett kort videoklipp som beskriver vad de har gjort, vilka insikter det har lett till och hur projektet har utvecklats. Observera att utbildningen absolut är kompatibel med annat arbete eller studier.

Genom att gå kursen lär man sig inte bara massor om moderna innovationsmetoder; man blir också bekant och bekväm med verktyget så att man kan tillämpa det i framtida projekt. Dessutom jobbar man i grupp så att man kan lära sig mycket av andra gruppmedlemmar. Och kanske viktigast av allt: kanske kommer lösningar att utvecklas som kan realiseras och tas hela vägen till marknaden.

För medlemmar kostar kursen 1.250 kronor, för icke-medlemmar 1.750 kronor. En förutsättning för ett kurstillfälle är att tillräckligt många har anmält sig. Vid intresse, kontakta din lokala medlemsförening.

För dig som vill testa plattformen själva men behöver stöd finns en manual. Om du väljer att arbeta med verktyget själv rekommenderar vi starkt att du verkligen läser igenom texterna i varje steg noga och att du diskuterar varje steg med en person som har ett mer kritiskt och opartiskt förhållningssätt till din idé.

Vi har fått mycket positiv respons på detta verktyg av exempelvis Sveriges Ingenjörer och Företagarna och hoppas att även du ska tycka att det är till stor hjälp. Återkoppla gärna till oss med synpunkter eller förslag på förbättringar 

Manual till Innovationsverktyget

Intresseanmälan till IRT-verktyget