Lotsning och vägledning

Svenska Uppfinnareföreningen har en central funktion för att sprida, rikta och förädla information till målgruppen fria uppfinnare med ostartade företag och småföretag. Lotsning och vägledning följer planen med utveckling av förebilder, integration med sociala medier, utvecklad hemsida och aktiviteter inom sociala media.

Lotsningsfunktionen utvecklas för en bredare kontaktyta genom att utveckla ett regionalt kontaktnät med regionförbund och länsstyrelser. Frekvensen av förfrågningar och lotsningar till främst Almi, våra medlemsföreningar, PRV och patentombud samt till InnovationOnline och vår egen hemsida är alltjämt hög. Vi har kunnat notera att inriktningen på olika förfrågningar har förskjutits mer till det immaterialrättsliga området främst patent och design.