Gör verklighet av din idé

– Utveckla din uppfinning och ingå i ett kreativt nätverk

MentorRing® – ger struktur och värdefulla kunskaper i innovationsprocessen
MentorRing® – är ett koncept som utvecklats av Svenska Uppfinnareföreningens nätverk QUIS, Qvinnliga Uppfinnare I Sverige och är ett registrerat varumärke. MentorRing är en framgångsrik metod för att professionellt vara ett stöd i innovationsprocessen.

Här kan du göra en intresseanmälan för att delta i en MentorRing.

Klicka här för att komma vidare till www.mentorring.se

MentorRing® - Snabbare process från idé till färdig produkt

Syftet med MentorRing är att väsentligt förkorta tiden från idé till färdig produkt eller tjänst på marknaden. Genom att delta i en MentorRing får du konkret hjälp med att förverkliga din idé. Dessutom ger mentorskapet mellan deltagarna ett unikt stöd.  Alla är mentorer åt varandra. En viktig effekt är att deltagarna får både kompetenshöjning och ett professionellt nätverk.

Metoden ger ett strukturerat och dynamiskt arbetssätt för handledare, grupp och individ. MentorRing-konceptet består av regelbundna sammanträden i en mindre grupp, en gång per månad under ett års tid. En särskilt utbildad handledare håller samman hela processen med regelbundna möten kombinerat med kompetenshöjning. Svenska Uppfinnareföreningen har med finanseriering från Tillväxtverket förutsättningar att driva projekt där målet är att fler ska ges möjlighet att utveckla sina idéer till marknadsanpassade innovationer. 

Projektet har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket