Påverkansarbete, lobby

Det går bra för Sverige som hyllas i europeiska mätningar som innovationsledare, men det finns mycket kvar att göra för att förbättra uppfinnandets villkor. Det är den fristående uppfinnaren och mindre innovationsbaserade företag som Svenska Uppfinnareföreningen lobbar för i alla sammanhang.

Vi arbetar till exempel för att immateriella rättigheter ska respekteras, för att uppfinnare ska kunna leva på sitt levebröd även under innovationsprocessen och för att uppfinnarkvinnor har lika villkor som uppfinnarmän. Att ungas innovationskraft stimuleras och bildar grund för framtida utveckling.

Att Svenska Uppfinnareföreningen har en verksamhet med en hållbar grundfinansiering genom offentligt finansierat basanslag är en förutsättning för långsiktigt och uthålligt arbete. 

Hur påverkar vi

Aktiviteter för påverkan sker med riksdagsgruppen inom FUI (Forskning, Utveckling, Innovation), genom departements- och myndighetskontakter, genom samarbete med exempelvis Företagarna, Sveriges Ingenjörer och Aktörsrådet. Det sker också genom omvärldsbevakning och möten under Almedalsveckan. Vi är remissinstans när det gäller innovationsfrågor samt bevakar och påverkar lagstiftningen inom immaterialrätt.