QUIS - nätverk för kvinnor

QUIS, Qvinnliga uppfinnare i Sverige utgör ett alternativ och komplement till det traditionella och mansdominerade nätverket i Svenska Uppfinnareföreningen. Vi vill göra en tydligare satsning på att stärka och vidareutveckla QUIS. Vi arbetar med aktiviteter som bidrar till att synliggöra uppfinnarkvinnorna och deras uppfinningar som ger betydelse för tillväxten. Under senaste året har nya förutsättningar och nya drivkrafter utvecklats för QUIS-nätverket. Inte minst genom handledare för MentorRing.

 

 

Ladda ned broschyren om QUIS

Här kan du anmäla dig och välja medlemskap.

”Alla idéer och alla uppfinnare måste få sin chans”.

Margareta Andersson-Hilstad