QUIS historia

QUIS räknar sin historia från 1986 då Svenska Uppfinnareföreningen firade 100 år. 1990 tog vi namnet QUIS®. Men redan 1982 var kvinnliga uppfinnare med på en utställning ”Uppfinnarkvinnor, finns de?” på Tekniska Museet.

År 1991 startade QUIN - Qvinnliga Uppfinnare i Norden.

Hur började det?

Allting börjar med människor. Vi började med kvinnor, kompetenta, entusiastiska, ivriga, envisa, glada, målmedvetna, uthålliga kvinnor. Ragnhild Lövgren, Inger Lindqvist, Birgit Johansson, Margareta Andersson, Wanja Bellander. Många fler inte nämnda men aldrig glömda.

När började det?

1982, ett första steg, 
1986, egna aktiviteter inom Svenska Uppfinnareföreningen, 
1989, vi väljer namnet QUIS®,
1991, det nordiska nätverket QUIN, 
2011 QUIS  25 år.

Vad hände sen?

En otrolig mängd aktiviteter hinner vi med.

Vi samarbetar med Tillväxtverket (TVV och dess föregångare STU och NUTEK) SIC (Stiftelsen Innovationscentrum), Almi, Patentverket (PRV), Tekniska museet, Mälardalslobbyn, Kvinnor- och Teknikgruppen, CAU i Halmstad, Ideum, Karolinska sjukhuset. Även internationellt med Nordiska Ministerrådet, IFIA, Swebalt, EUWIIN.

Vi utbildar med seminarier, föredrag, QUIS-möten, publikationer. Medverkar i tidningar, radio, TV. Ett första tvådagars seminarium anordnar vi 1991 för Svenska Uppfinnareföreningens alla kvinnliga medlemmar ca 30 stycken. Finansiering får vi från STU, vars GD Birgit Erngren på eget initiativ kallar en grupp kvinnor från Svenska Uppfinnareföreningen och frågar vad vi kan och vill göra. Pengarna kommer direkt!

Vi ställer ut och lyfter fram på Kvinnor Kan, Tekniska Museet, Formex, Designtorget, SAS, Näringsdepartementet, NUTEK, och runt om i landet, överallt där vi kan få in en fot. Internationellt i Finland, Danmark, på Island, i Estland, Spanien, Peking.

Antalet kvinnor som blir medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen stiger från cirka 30 till cirka 300, ett konkret, mätbart resultat av vårt mångåriga arbete. 

Historiska och aktuella uppfinnarkvinnor

Vid en historisk tillbakablick synliggörs ett antal kvinnoförebilder som har dokumenterats som uppfinnare i Sverige. Glädjande så blir de genom åren fler och fler. Quis har sammanställt ett dokument med kvinnor och deras uppfinningar genom tiderna, läs mer

Historiska tillbakablickar

Åren som gått, personer som gjort avtryck och aktiviteter som QUIS arrangerat eller deltagit i, allt finns att läsa i dokumentet som sammanfattar åren mellan 1982-2006. Läs mer om QUIS historia

Läs Margareta Jonasons krönika om QUIS historia