Om utmärkelsen
Årets uppfinnarkvinna

Till minne av innovationsrådgivaren Margareta Andersson-Hilstad utnämner Svenska Uppfinnareföreningen varje år Årets uppfinnarkvinna. Det gör vi för att särskilt uppmärksamma och stödja uppfinningar gjorda av kvinnor.

Utmärkelsen har fått mycket stor betydelse för de som utsetts sedan 2006, läs mer om dem nedan. 

Vid nominering till Årets uppfinnarkvinna bör särskild hänsyn tas till att uppfinnaren är en förebild för andra så att fler kvinnor ska våga träda fram med sina idéer. Den som har lyckats kommersialisera sin idé/sina idéer, bör ha god chans att slåss om epitetet. Vi ser gärna att nominerade har för avsikt att fortsätta arbeta med sin uppfinning eller utveckla nya.

Nomineringen är nu avslutad!

Priset om 75000 kronor delas ut av Svenska Uppfinnareföreningen tillsammans med Almi Företagspartner. Idag är uppfinnarbranschen mycket mansdominerad och vi är således övertygade om att det finns många goda innovationsmöjligheter baserade på kvinnors idéer som Sverige går miste om. Målet är därför att lyfta fram en förebild som kan uppmuntra och inspirera fler kvinnor att satsa på att utveckla sina idéer.

och de nominerade var...

Årets Uppfinnarkvinna 2016

Årets uppfinnarkvinna 2016 blev Kristina Frisk. Stort grattis! Juryn motiverade valet såhär:

"Genom att utgå från marknadstrender och behov snarare än en idé och genom att inkludera sina kunder och andra intressenter tidigt i sin utvecklingsprocess har hon uppfunnit flera produkter som har tagit både den svenska och internationella marknaden med storm.

Inte nog med att hon är en duktig uppfinnare och entreprenör: hon hjälper även andra uppfinnare att förverkliga sina idéer genom sitt engagemang i Göteborgs Uppfinnareförening, något som tydligt märktes genom det stora antalet nomineringar som kom in. Årets uppfinnarkvinna är sannerligen en förebild för alla som vill förverkliga sina drömmar och lyckas med innovation. "

Helen Mattsson
projektledare för Årets uppfinnarkvinna

Om Margareta Andersson-Hilstad

Margareta Andersson-Hilstad 1946-2005, byggde upp den regionala uppfinnarrådgivningen under sin anställning i Svenska Uppfinnareföreningen. Verksamheten startade med några ideellt arbetande rådgivare, men byggdes ut till att omfatta en eller fler kontrakterade rådgivare i varje län eller region i hela Sverige. Margareta övergick till att själv vara uppfinnarrådgivare från år 1989 i det egna bolaget MASH Uppfinnarpartner AB. Numera återfinns denna rådgivning i regi av Almi Företagspartner och genomförs under begreppet innovationsrådgivning.

Strax före sin död erhöll hon 2005-års Mentorstipendium. Hennes motto var: ”Alla idéer och alla uppfinnare måste få sin chans”.

2006 instiftades Margareta Andersson-fonden och hade sin första stipendieutdelning samma år. 

Uppfinnarkvinnor genom åren

2016 Kristina Frisk

2014 Marit Sundin

2013 Linda Krondahl

2012 Annette Krahner

2011 Åsa Magnusson

2010 Ylva Dalén

2009 Nadja Ekman och Ewa Stackelberg

2008 Birgitta Olsson

2007 Anna Kristensson och Pernilla Molander

2006 Ylva Ryngebo