Stipendier, fonder och tävlingar

Att söka medel ur stipendier och fonder är ett sätt att få ekonomiskt tillskott för utvecklingen av sin idé. Det är också ett utmärkt sätt att testa sin uppfinnaridé. Svenska Uppfinnareföreningens engagemang bottnar också i all viktig uppmärksamhet som stipendier och utmärkelser för med sig för den enskilde uppfinnaren.

 

Regelbundet återkommande är: 

SKAPA

Årets uppfinnarkvinna

Finn upp

De handikappades riksförbunds bidragsstiftelse

Lagermanska fonden

Stockholm stads uppfinnarstipendium

De lokala uppfinnarföreningarnas egna och regionala stipendier