Lagermanska fonden – stöd till uppfinnare

Jönköpings stadskontor utlyser, vart tredje år, via Svenska Uppfinnareföreningen att bidrag delas ut ur Jönköpings Tändsticksfabriks, Arvid Sjöbergs och Alexander Lagermans fond för stöd åt svenska uppfinnare inom mekanikens område. Alla uppfinnare i Sverige är välkomna att söka.

Upplysningar om fonden lämnas av:
Stadskontoret, Liselotte Andersson, tfn 036-10 29 42 eller mail: