Tillvarata immigranters idéer och uppfinningar

Svenska Uppfinnareföreningen har under våren 2016 arbetat, med stöd av Vinnova, på en förstudie om hur uppfinningar och kreativitet hos immigranter kan tillvaratas. Förstudien ska ligga till grund för att söka finansiering i nästa steg av projektet, där vi avser att arbeta vidare med konkreta åtgärder/metoder för att förverkliga nyanländas idéer.

Vi vill med denna förstudie bevisa att immigranter står för en stor del nyföretagande, kreativitet och uppkomsten av nya produkter och arbetstillfällen. Historien visar på en mängd människor med utländsk härkomst som lyckats i Sverige. Vi kan även i Stiftelsen SKAPAs historik visa på en överrepresentation av utlandsfödda uppfinnare vilket ger en indikation på att vi inom den stora grupp immigranter kommer att finna en stor mängd nya uppfinningar. Vi vill visa på det behov som finns för att tillvarata de kreativa människor som kommer till Sverige och kunna formulera ett långsiktigt projekt där flera intressenter är med och spelar en viktig roll i arbetet med immigranter.

Den 7 april 2016 bjöds det in till ett symposium på Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, i Stockholm. Inför ett 40-tal gäster, informerades om projektet samt att vi fick lyssna till nyföretagare med utländsk bakgrund berätta om sina affärsidéer.

 

T.h. Virpal Singh, DigitalTolk