Publikationer

Här finns ett urval av Svenska Uppfinnareföreningens rapporter, svar på remisser, skrivelser, sammanfattningar av våra förslag och vilka aktiviteter som utförts

2017- 02 Många luckor i regeringens satsning på immaterialrätten

2017-02 Skatterna och entreprenörskapet - en rapport som visar problemen

2017-01 Remissvar på betänkandet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundrandet (SOU 2016:72)

2016-04 Den svenska teknikmarknaden tappar internationell attraktionskraft

2016-04 Nedslag i patentstatistiken

2016-04 PM till näringsutskottet

2016-04 Uppfinningar till innovationer

2015-11 förslag som underlag till regeringens forskningspolitik U2015/1662/UH

2015-09 remissyttrande över slutbetänkandet av Patentlagsutredningen (SOU 2015:41)

2015-09 En fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64)

2015-06 Innovationspolitiskt manifest

2015-06 Remissvar N2015-2421-IF, "Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar"

2015-05-19 Småföretag och uppfinnares kostnader vid införandet av "Unitary Patent"

2015-05 Småföretagen vill växa men saknar finansiering

2015-04-10 Innovation utan entreprenörskap?

2014-08-28 Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer?

2014-06-10 Vem tjänar pengar på uppfinningar?

2014-07 MentorRing - Utveckla din idé till en innovation

2014-05-01 Den fria uppfinnaren

2014-04-10 yttrande avseende utredning
om Patent och marknadsdomstol – DS 2014:2

2013-12-02 Innovationer för tillväxt

2013-03-12 127 år i uppfinnarnas intresse

2013-03-04 Uppfinningars betydelse för Sverige