SUF - Örebrogruppen

Kontakt: Olle Oskarsson  (ordförande)

Telefon: 0704 700 700

E-post:

Hemsida: www.copyrightsverige.se

Notering: Medlemsavgiften är 150 kr per år för enskild medlem.
Företagsmedlemsavgift - sponsormedlem, kontakta föreningen () för avtal.
Betala in på postgiro: 643 2 27-2 

Tillbaka till Sök din förening