Uppfinnarföreningen i Östergötland

Kontakt: Håkan Edqvist (ordförande)

Telefon: 070 - 551 82 23

E-post: 

 

 

Bilden är hämtad från Norrköping kommuns hemsida.

Tillbaka till Sök din förening