Avtalad tystnad - artikel skriven av Magnus Thonell i PatentEye nr 3/2010

Sekretess och immaterialrätt - parallella skyddsformer - artikel skriven av Magnus Thonell i PatentEye nr 1/2012