Om Svenska Uppfinnareföreningen

Svenska Uppfinnareföreningen har till syfte att verka för främjandet av innovationsklimatet och i synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället.
Verksamheten står på ideella grunder är allmännyttig och partipolitiskt obunden.

Föreningen grundades 1886 av den välkände patentingenjören och ballongfararen Salomon August Andrée. Det gör Svenska Uppfinnareföreningen till världens äldsta uppfinnarförening.

Svenska Uppfinnareföreningen bildar ett nätverk där målgruppen uppfinnare och småföretagare har tillgång till, och stödjer varandra, med kompetenslyft, rådgivning, coachning, mentorer, problemlösning, förebilder och inspiration.

Vår verksamhet: 

Svenska Uppfinnareföreningen har det nationella samordnande kansliet i Stockholm. Medlemsföreningar finns runt om i Sverige, från Malmö i söder till Boden i norr. De lokala föreningarna är anslutna till riksföreningen men med egen styrning av verksamhet och så även finansiering.

Verksamhet centralt och på nationell nivå koncentreras till:

  • Stimulans, stöd och utveckling av regional verksamhet för uppfinnare genom medlemsföreningar. Ett arbete kommer att inriktas mot ett effektivare arbetsförhållande mellan centrala funktioner och lokalföreningar.
  • Aktiviteter och konkreta insatser som gynnar innovationsklimatet och sprider förebilder samt kunskap om uppfinnande.
  • Samverkan med organisationer på nationell bas som kan ge effekt på regional verksamhet.
  • Finansiering av verksamheten.

Verksamhet regionalt

Medlemsföreningarna driver egen verksamhet och är ett nätverk av uppfinnare, småföretagare och intressenter som stödjer varandra med rådgivning, coachning, mentorer, problemlösning, kunskap och inspiration. Föreningarna har olika grunder för att driva sin verksamhet och variationen är stor.

Om Svenska Uppfinnareföreningen och medlemsföreningar

Svenska Uppfinnareföreningen och medlemsföreningarna samlar uppfinnare med motivation och erfarenhet som stödjer varandra. Med insikt om att uppfinningar och nya idéer är grunden till att företag startar, utvecklas, växer och skapar sysselsättning organiserar vi omfattande ideella krafterna. Vi samlar alla Sveriges uppfinnare oavsett var de befinner sig i utvecklingsstadiet av en uppfinning. Svenska Uppfinnareföreningen med lokala medlemsföreningar är den organisation i Sverige som beaktar och tar tillvara den fria uppfinnarens intressen.